Новини

Над 5 млн. лева ще инвестират в капитален ремонт на хотел „Сливен“

Над 5 млн. лева се очаква да инвестира „Енигма Инвест“ АД – дъщерно дружество на холдинга „Мел инвест“ в капиталния ремонт на хотел „Сливен“ в едноименния град. Хотелът беше придобит през 1997 г. по линия Новото и важното за хотелиера и ресторантьора.