Статии

Пет често срещани грешки, които хотелиерите правят при управлението на приходите

Управлението на приходите (Revenue Management или Yield Management) е Светия Граал в хотелиерския бизнес и накратко може да бъде описано като науката или по-скоро изкуството да продадеш точната стая на точния клиент в точния момент Новото и важното за хотелиера и ресторантьора.