Новини

Планират строителството на нов хотел в село Орешак

„Каза Арт“ ООД е внесла инвестиционно предложение, което предвижда изграждането на нов хотел в село Орешак, община Троян. Предвижда се, хотелът да бъде построен върху терен с площ 2459 кв. м при плътност на застрояването Новото и важното за хотелиера и ресторантьора.