Новини

Дострояват хотел „Рила“ в София?

Собствениците на хотел „Рила“ в София – „Рила Център“, са подали искане за дострояване на съществуващата сграда. Съгласно проекта се предвижда, към съществуващата 10-етажна сграда и по-ниското едноетажно тяло да бъдат достроени административно-търговски комплекс, жилища Новото и важното за хотелиера и ресторантьора.