Новини

Дискусия, свързана с корпоративната идентичност в туризма, ще се проведе на 7 ноември в София

Темата за имиджа на работодателската марка отдавна набира все по-голяма значимост. Въпреки че тя със сигурност не е непозната в България, за първи път ще бъде поставена и пред туристическия бранш по време на дискусията Новото и важното за хотелиера и ресторантьора.