Започва реконструкция на столичния хотел „Родина”

Собственикът на софийския хотел „Родина” Дюни АД започва реконструкция на ниското тяло на сградата. Според разрешението за строеж от 28 юни 2017 г., предмет на реконструкцията са два етажа с общо РЗП от 8200 кв. м, съобщава Property Xpress.Според проектното предложение на инвеститора, „На партерно ниво основният подход към комплекса ще се запази. Съществуващата входна козирка ще се замени с нова, пригодена за достъп на автобуси. Лобито ще се запази като локация, рецепцията от 2001 г. ще се премахне и новата ще се разположи в дъното на пространството срещу главното влизане, свързана със служебни помещения зад нея. Вдясно от рецепцията ще бъде разположен бизнес-център, вляво ще бъде подходът към асансьорната група, основното стълбище и три неголеми търговски обекта. Непосредствено вляво от входа ще има лоби бар с 60 места, вдясно ще бъде връзката с казиното, което се запазва като местоположение и състав на помещенията с промяна на входа и разширение на основната зала.

По протежение на улиците “Йорданка Филаретова” и “Георги Данчов — Зографина” се предвиждат поредица търговски обекти с площи от 24 до 310 кв. м, които ще бъдат ориентирани навън. Откъм улица “Владайска” ще се запази стопанският двор с вход за товарни автомобили предвижда се нов вход за персонал, свързан със съблекални за хотелски и ресторантски персонал с общо 228 места.

На ниво +5.00 съществуващата планировка като цяло ще се запази. Промените засягат предимно новата част на мястото на бившата зимна градина. Основната зала на ресторанта ще се запази като местоположение и ще се разшири за сметка на бар-аперитива, който ще се премахне и така основният достът да залата става от фоайето с асансьорите, запазват се и сегашните входове. Капацитетът на залата е 204 места. Промяната се налага от прекъсването на външния достът при изграждането на казиното.

Многоцелевите зали /вкл. зала “Места”/, ориентирани към бул. “Тотлебен” се запазват в сегашната си конфигурация, като подвижните стени ще се заменят с щендерни. В югозападна посока в рамките на новата конструкция се предвиждат 3 различни по площ многоцелеви зали. Общият капацитет на залите е 468 седящи места. Достъпът ще се осъществява през главния вход на хотелския комплекс. На мястото на бившите кафетерия за персонала и частично на зимната градина, ще се разположи зала за закуски с 172 места.

Общият капацитет на ресторантската зала, залата за закуски и многоцелевите зали е 844 души. Сумарната площ на прилежащите фоайета е 522 кв. м, които имат връзка и с терасата към бул. “Тотлебен“”.

/източник – Property Xpress/