Професионална гордост: едно от всеки пет нови работни места през 2017 г. е било свързано с туризма

Световният съвет по туризъм (World Travel & Tourism Council) публикува своя Economic Impact Research, който сочи, че туристическата индустрия е отговорна за създаването на седем милиона нови работни места през 2017 г. Докладът също така посочва, че годината е била изключително успешна за индустрията, която е нарастнала с 4,6% или по-бързо от световната икономика, чийто ръст е бил едва 3%.

Глория Гевара – президент на Световният съвет по туризъм споделя „Туризмът създава работни места, стимулира икономическото развитие и помага да бъзат създадени по-добро общество. Нашият сектор е създал едно от всеки пет нови работни места по света“.

За седма поредна година, туристическата индустрия показва по-добър ръст от световната икономика и през 2017 г. е била най-бързо развиващият се сектор. За сравнение, производството е отбелязало 4,2% ръст, продажбите на дребно и едро 3,4%, селското стопанство 2,6%, a финансовите услуги – 2,5%.

През 2017 г., директният ефект от туризма включва:

  • 10,4% дял в световния брутен икономически продукт (8,3 трилиона долара).
  • 4,5% от световните инвестиции (882 трилиона долара).
  • 6,5% от световния износ (1,5 трилиона долара)

Според Гевара, 2017-та е била най-добрата година за сектора досега, като в Европа той е показал 4,8% ръст. Според нея, дългосрочно, търсенето се възстановява, съпътствано от ръст във вътрешните пътувания.

Според проучване на IATA (International Air Transport Association), ръстът при пътническите полети през миналата година е бил 8,1%.

Дългосрочните прогнози към 2028 г. остават непроменени – 3,8% средногодишен ръст в рамките на следващото десетилетие. Очаква се към 2028 г. туризмът да поддържа над 400 млн. работни места, а през следващото десетилетие да създаде 25% от нетните работни места по света.