Планират строителството на нов хотел в село Орешак


„Каза Арт“ ООД е внесла инвестиционно предложение, което предвижда изграждането на нов хотел в село Орешак, община Троян. Предвижда се, хотелът да бъде построен върху терен с площ 2459 кв. м при плътност на застрояването от 50%, интензивност 1,5 и минимална озеленена площ 50%.

„Каза Арт“ ООД е собственик на едноименния бутиков хотел в Орешак. Концепцията на арт хотела е разработена от собствениците – галеристката Биляна Милушева и художника Пламен Петров.