От екзотичнa приумица към трайна тенденция: устойчивият туризъм е тук, за да остане


През последните години при пътуванията се разширява една тенденция, която в началото беше възприемана като екзотична приумица на разглезени хипстъри, но времето показа, че тя е достатъчно силна, за да промени правилата на играта – устойчивият туризъм.

Проучване на Booking.com по случай международния ден на Земята 22-ри април разкрива, че туристите става все по-чувствителни на екологични теми и все по-внимателни, къде и как прекарват почивката си.

Според доклада на платформата за резервации, 87% от туристите декларират, че биха желали да пътуват „устойчиво”, а 39% посочват, че често или винаги успяват да пътуват по този начин.

А какво значи „устойчиво пътуване”?
Устойчивото пътуване (Sustainable travel) е субективно понятие, което се възприема по различен начин от различните хора. Въпреки това, за близо половината анкетирани (46%), устойчивото пътуване е свързано с нощувки в екологични места за настаняване. Топ причините за тази нагласа са желанието да се намали екологичния „отпечатък” (40%), стремежът да се попие от местната култура (34%) и желанието, просто да се почувстваш добре, заради факта, че си избрал такова място за настаняване (33%).


Гледайки напред, почти две трети от анкетираните възнамеряват да нощуват в еко-места за настаняване (68%), което представлява 3% ръст в сравнение с миналата година и 6% ръст в сравнение с 2016 г. В допълнение към това, продължава да намалява процентът на туристите, които не са обмисляли нощувки в екологични места за настаняване, защото не са подозирали за съществуването им – от 39% миналата година до 31% през тази.

Еко вдъхновение
На въпроса, какво мотивира туристите да търсят възможности да пътуват устойчиво, изненадващият отговор е, че за това са ги вдъхновили техни предишни пътувания. Шест от десет туристи (60%) споделят, че при предишни техни пътувания са попадали на въздействащи природни картини, които са ги мотивирали да пътуват устойчиво, докато повече от половината (54%) споделят, че наблюденията, как туризмът се отразява върху местата, които са посещавали, са им послужили за вдъхновение.

Да преодолееш бариерите
Докато по-високата цена, свързана с устойчивото пътуване остава основна пречка за предприемането на такова, все пак две трети от участниците в анкетата декларират, че биха похарчили поне 5% повече за пътуване, което е свързано с по-нисък екологичен „отпечатък”.

В допълнение, 40% от респондентите заявяват, че наличието на еко-филтър, чрез който да се открият устойчивите локации в сайтовете за настаняване, би им помогнал много. 32% от анкетираните пък са на мнение, че е необходим международен стандарт, който да отличи еко-местата за настаняване, за да бъдат по-удобни за разпознаване от туристите.

Колко е важно да бъдеш „зелен”
Анкетата на Booking.com стига до интересно заключение – оказва се, че ако екологичните мерки не създават някакво неудобство, повечето от туристите биха пътували устойчиво, защото тези пътувания сами по себе си носят позитивни преживявания. Резултатите от доклада би трябвало да послужат и като сигнал за хотелиерите и туроператорите, че при пътуванията се заражда нова солидна ниша, от която биха могли да се възползват.

Уточнене: Анкетата е проведена през февруари и март 2018 г. сред 12 134 туристи, които или са предприели пътуване през последните 12 месеца или възнамеряват да предприемат такова в следващите 12 месеца. Анкетираните са от 12 пазара – САЩ, Великобритания, Испания, Япония, Италия, Индия, Франция, Китай, Германия, Канада, Бразилия и Австралия.