Китайско-български културно-туристически форум ще се проведе на 21 октомври

Шънян – административен център на провинция Ляонин. © Стефан Колев.

Министерството на туризма на Република България, народната община на провинция Ляонин, бюрото за международни връзки при община Ляонин, китайският културен център в София и българо-китайската камара за индустриално развитие са съорганизатори на туристически форум на провинция Ляонин и България 2018.

Форумът се провежда в рамката за сътрудничество „16+1“ с цел популяризиране на туризма, представяне на природните ресурси, практически бизнес диалог и възможност за конкретно сътрудничество с представители на бизнеса, разкриване на потенциала на дестинацията като богата на забележителни исторически, културни и природни ресурси.

На форума ще присъства делегация от 30 човека от Китай, включително представители на туристически компании и медии.

Събитието ще се проведе на 21 октомври от 14 до 18:30 часа в китайския културен център в София, като регистрация може да бъде направена с тази форма. Работните езици са български и китайски, а таксата за участие е 60 лв.