Какво е бъдещето на хотелските вериги в България?

Под 5% е делът на брандираните хотели у нас, показва доклад, изготвен от консултантската компания Zangador и представен по време на приключилия преди две седмици Хотелски форум в НДК. По този показател, България се нарежда до Италия (5%) и Швейцария (6%), но е далеч под средния дял за Европейския съюз – 30%.

Според доклада, в България към момента оперират 54 вериги, от които 30 са международни, а 24 – български. Съответно, под „флага“ на международни вериги у нас работят 47 хотела с общо над 11 хил. стаи, а част от местни брандове са 115 хотела, със 17388 стаи.

Важна разлика между международните и българските вериги е, че докато първите влизат у нас основно чрез договори за управление и франчайз и придобиването на собственост върху хотелите е по-скоро изключение, то местните играчи с много малки изключения притежават хотелите, които управляват.

Как са се развили хотелските вериги в България за периода 2013-2019 година? Какви са тенденциите? Кои са най-активните играчи в тази област?

Отговорите на тези въпроси и много други въпроси ще откриете в доклада на Мая Иванова от Zangador (на английски)