Дигитален туризъм: ЕСТИ ще започне да функционира от май 2019

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) ще започне работа от май следващата година, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконференция по повод подписването на договора за изграждане на системата с фирма „Технологика“. Според министъра, очакванията са през следващите три години приходите от нощувки да нарастнат с 20%, за което ще допринесе и ежедневното въвеждане на данни в системата.

ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.

Договорът за изграждане на системата е на стойност 1,128 млн, лева с ДДС, като срокът за изпълнение на заданието е шест месеца, след което ще има тестов период. Системата за туристическа информация ще започне да функционира официално във всички места за настаняване класове А и Б от май 2019 г.

За да се гарантира защитата на личните данни, достъп до ЕСТИ ще имат ограничен брой упълномощени лица – кметове, МВР, НАП, както и от самото министерство на туризма, като администратор.

Въвеждането на данните ще бъде задължително за хотелиерите и те сами ще трябва да го правят в реално време – в момента, в който пристигат туристите, това трябва да бъде отразено в системата. Ще има и механизъм за обратна връзка и проверки на място, за да се гарантира, че системата работи и реално отразява броя на туристите в дадено място за настаняване. ЕСТИ ще позволи и събиране на статистически данни в туризма по региони, области, по типове места за настаняване и други.