Допитване за бизнес климата в хотелския бранш стартира Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели

Във връзка със сложното състояние на хотелския бизнес у нас, както и предстоящите на 4 април парламентарни избори, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира национално допитване, с цел да се установи, какво е реалното състояние на бранша, какви са настроенията сред хотелиерите и какви според тях са най-належащите предизвикателства за разрешаване.

Мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи са поканени да отговорят на въпросите и да коментират по темата в анкетата, която може да бъде открита тук:

Национално допитване за бизнес климата в хотелския бранш

 

Резултатите от допитването ще бъдат публикувани в края на тази седмица.